Ara
Close this search box.

İklimlendirme

İklimlendirme Sistemleri Mekanik Tesisat ve Projelendirme

İklimlendirme terimi çoğunlukla soğutma yapılarak iç mekanlardaki havanın ısı konforu sağlanması ve neminin alınması işlemlerine denir.

Klima Çeşitleri

Split Klima

 • hava akımı iç ünite sayesinde dışarıya aktarılır. Dış üniteden iç üniteye doğru gelen bu hava akımı, iç ünite sayesinde ortama alınır. Sıcak havalarda soğuk hava akımı sayesinde serinler, soğuk havalarda ise sıcak hava akımı sayesinde ısınırsınız.
 • Mono Split Klima
 • Multi Split Klima
 • Salon Tipi Split Klima
 • Yer ve Tavan Split Klima

Paket Tip Klima Çeşitleri

 • dış ve iç ünitenin bir arada toplanmış halidir. Paket tip klimaları kullanabilmek için birtakım alan özelliklerine sahip olmak gerekir. Bu klimalarda ek olarak hiçbir ünite bulunmaz. Paket tip klimalar hava dağıtımını tek merkezden gerçekleştirir.
 • Düşey ve Yatay Tip Paket Klima
 • Çatı Tipi Paket Klima

Pencere Tipi Klima; tek bir üniteden oluşan ve dış ortamla direk temasta olan, duvara veya pencereye monte edilen klima türüdür.

Portatif Klima; olarak da bilinen mobil klimalar, duvar tipi ve salon tipi klimaların aksine dış üniteye sahip olmayan, çoğu monte edilmeden kullanılabilen ve küçük boyutları da işin içine katıldığında kolaylıkla taşınabilen klima modelleridir.

Kanal Tipi Klima; hava dağılımının kanal ve menfezler yardımı sağlandığı klima çeşididir.

Kaset Tipi Klima; iç üniteleri tavan boşluğuna, dış üniteleri ise tavana monte edilen 4 yönlü ısıtma ve soğutma özelliğine sahip bulunan klima modelleridir. Kaset tipi klimaların en çok öne çıkan özelliği eşit hava salınımı sağlıyor olmasıdır.

Fancoil ve Çeşitleri

Fancoil cihazları bir fan ve ısı geçiş yüzeyi olarak serpantin içeren elemanlardır. Fan yardımı ile odadan alınıp, serpantinler üzerinden geçirilerek ısıtılan veya soğutulan hava tekrar odaya üflenir. Serpantin içinden soğuk su geçiyorsa soğutma, sıcak su geçiyorsa ısıtma yapılır.

 • Duvar Tipi; Duvar tipi fancoillerin çalışma mantığı, filtreden geçirilen havanın fan yardımıyla soğuk ya da sıcak bir yüzeyin, yani serpantinin üzerinden geçerek şartlandırılması esasına dayanır. Bu tip cihazlarla ortamdaki havanın sıcaklığını, aynı zamanda nem oranını da kontrol etmek mümkündür.
 • Yer Tipi ; Fancoil sistemleri, tamamıyla su içeren bir merkezi soğutma sistemidir ve merkezinde bulunan sıcak su ile soğuk suyu bina içerisindeki yer alan fancoil makinelerine dağıtma görevini üstlenir. En basit haliyle bu sistem, bu şekilde soğuk ve sıcak havanın temin edilmesini sağlar.
 • Tavan Tipi ; Standart asma tavan içerisinde monte edilebilen fancoil çeşididir. Tavan tipi dört yönlü fancoiller, özellikle dekoratif olarak kullanılır, taş yünü tipteki tavanlar için uygunluk taşır.

Klima Santrali Tesisatı

Atmosferden alınan taze havanın çeşitli şartlandırmalardan sonra alana gönderilmesini sağlayan cihazdır. Klima santrali çalışma prensibi dahilinde bölgeye taze hava verilmesi, sıcaklık ve nem oranının ayarlanması, havanın toz ve parçacıklardan arındırılması söz konusudur.