Ara
Close this search box.

Sıhhi Tesisat ve Yangın Tesisatı

Sıhhi Tesisat ve Projelendirme

Yapıların şehirleşme ve çağdaş yaşam koşullarına uyumlanmasını sağlayan teknik sistemdir. Binaya gerekli suyun temini, ısınma ve atılması hatta yağmur sularının kontrol ve tahliyesini sağlayan sisteme denmektedir. Özellikleri, temiz su temini, yumuşatılma, ısıtılma ve depolama sistemlerini içermektir.

 • Suyun Temini: Projeye uygun en yakın ana şebekeden hat oluşturarak binaya temiz su temin edilir.
 • Suyun Depolanması: Su koruması ve su tesisatı için metal veya plastik bir kaptır. Su tankları, hem bitkiler hem de hayvancılık, kimyasal üretim, gıda hazırlama, sulama, tarım, yangın söndürme, tarımsal tarım gibi birçok uygulamada kullanılır.
 • Suyun Yumuşatılması: Su arıtma zamanı kalsiyum, magnezyum ve diğer bazı metal katyonların sert su içerisinde uzaklaştırılmasıdır.
 • Suyun Basınçlandırılması ve Dağıtımı: Halk arasında “suyun basınçlandırılması” olarak bilinen hidrofor; su basıncının yetersiz kaldığı yerlerde kullanılan su basınçlandırma sistemlerine verilen isimdir.
 • Suyun Isıtılması: Su ısıtma bir ısı transfer sürecidir. Suyu ilk sıcaklığının üzerinde ısıtmak için bir enerji kaynağı kullanır. Odaya ısı transferi radyatörler, konvektörler, boru kayıtları kullanılarak gerçekleştirilir. Sıcak suyun tipik ev içi kullanımları arasında yemek pişirme, temizlik, banyo ve alan ısıtma yer alır. Bu mantıkla endüstriyel anlamda da bu yolu izleye projelere işlenerek kullanım amacına göre suyun ısıtılması sağlanabilir.
 • Pis Suyun Atılması: Yapılarda çeşitli su akıtma yerlerinden gelen pis ve kirli suları şehir kanalizasyonuna yada şehir kanalizasyonu olmayan yerlerde çürütme çukurlarına, süzme çukurlarına ileten boru sistemine Bina pis su tesisatı denir.
 • Yangın Söndürme: Suyla müdahale dışında da bir çok yöntemle yangın söndürülürken hangi ortamlarda hangi ekipmanla müdahale edeceğimiz de çok önemlidir.
 • Yağmur Suyu Tahliyesi: Çatı suyu tahliye drenajları çatı oluklarından gelen suyun bina temellerinden uzak bir noktaya tahliye edilmesini sağlar.
 • Yağmur Suyundan Yararlanılması: Özellikle hava limanlarında, askeri bölgelerde, stadyumlarda, turistik tesislerde ve çatı alanı yeterince büyük olan binalarda yağmur sularının toplanarak, basit arıtma işlemlerinden geçirilip kullanıma sunulması binalarda su korunumu için alınabilecek önemli bir önlemdir.

Yangın Tesisatı ve Projelendirme

Genel olarak adından da anlaşılacağı üzere herhangi bir yerde ortaya çıkan yangınları söndürmeye yarayan sistemdir. Genel olarak birçok farklı yapıda bu tesisatların kullanımı uygundur.

 • Sprinkler Sistem; Yangın tehlikesinde tutuşan materyallerin yukarında söndürülmesi ilkesine dayanan sprinkler söndürme sistemleri adını sistemin ucundaki püskürtücü birimden almaktadır. Söndürücü sıvılar yardımı ile otomatik söndürme sistemleri içerisinde en etkili olanlardan birisidir.
 • Köpüklü Söndürme Sistemi; Basınçlı su ile köpüğün birleşimi ile oluşan düşük yoğunluktaki köpüğün yatay veya dikey yüzeylere yapışarak yanan yüzeyin üzerini kaplamasını sağlayan bir sistemdir. Genel olarak yanıcı ve patlayıcı yakıtların kullanıldığı endüstriyel tesislerde tercih edilir.
 • Gazlı Söndürme Sistemi; Bulunduğu ortamdaki oksijen miktarını yanma sınırının altına indirerek ve sıcaklığı düşürerek yangını söndüren sistemlerdir. Yangının oluşabilmesi için ortamdaki yanıcı maddelerin belirli bir sıcaklığa ulaşması ve ortamda yeterli miktarda oksijen bulunması gerekmektedir.
 • Pano İçi Söndürme: Özellikle elektrik ve elektronik içerikli bölümlerde kullanılan pano içi söndürme sistemleri, mikro söndürme sistemleri olarak da adlandırılır. Gözle görülemeyecek kadar küçük bölmelerde oluşabilecek elektrik kontağı yada öteki sebepler sebebiyle başlayabilecek yangınların söndürülmesinde en etkili yöntemdir.
 • Yangın Pompaları: Depoda hazır bekleyen suyu basınçlandırarak yangın söndürme tesisatına besleyen bir ekipmandır. Yangın pompaları, özellikle yüksek yapılarda, bir binanın yangından korunma sisteminin temel bileşenleridir. Yangın kontrol altına alınması ve büyümesi engelleyen bir ekipmandır.
 • Yangın Algılama Sistemleri: Bir ortamdaki yangın tehlikesine karşı konumlandırılmış olan duman, ısı ve kombine (duman ve ısı) detektörleri sayesinde algılama yaparak ortamdaki insanları olabildiğince hızlı bir şekilde uyarmayı amaçlar. Bu sayede can ve mal kaybının büyük ölçüde önüne geçilmesi amaçlanmıştır.