Ara
Close this search box.

Bakır Borulama ve Baca Sistemleri

Bakır Borulama

Genellikle ısıtma, soğutma ve iklimlendirme sistemlerinde kullanılan borular bakırdan yapılmışlardır. Borularda aranılan temel özellikler; yüksek korozyon direnci, şekillendirme ve birleştirme tekniklerine yatkınlık, yüzey kalitesi (temiz ve düzgün) ve ısı iletkenliğidir.

  • Isıtma Tesiatı
  • İklimlendirme Tesisatı
  • Klima Santrali Tesisatı
  • Basınçlı Hava Tesisatı

 Baca Sistemleri

Isı sistemlerinde katı, sıvı ve gaz yakıtların yanması sonucu açığa çıkan zararlı gazların ortamdan uzaklaştırılması, emniyetli bir şekilde atmosfere iletilmesi için gerekli sistem elemanının adına baca denir.

  • Baca Susturucusu: Kanallarında muhtemel aşırı hızdan kaynaklanan sesin seviyesini standartlarda müsaade edilen seviyede tutmak, gereğinden fazla olan ses şiddetini sönümlemek için tasarlanmış elemanlardır.
  • Baca Fanı: Soba baca fanı, bir diğer adı ile çatı fanları, şömine veya soba içerisindeki biriken gazların tahliyesini kolaylaştırmak için tasarlanmışlardır.
  • Baca Klapesi: Bacadan gelen tozu ve haşereyi engeller. Soğuk hava akımına son verir. Rüzgarlı havalarda geri tepmeleri (baca tepmesi) engeller.
  • Çekiş Düzenleyici Baca Klapesi: Bir diğer adıyla Sekonder klapeler ayrıca ek havanın baca içerisine girmesiyle baca gazının hızını arttırarak-yoğuşma-çiğ noktasını düşürür ve brülör çalışmadığı zamanlarda-kazanın yanmadığı ara sürelerde de havalandırma yaparak baca içindeki ıslaklığı kurutmak için kullanılır.
  • Geri Akım Güvenlik Klapesi: Baca gazı akışına tek yönlü akışa izin verir, geri tepme olduğunda cihazın çıkışını kapatır.